سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
فقه ، ادبيات ،‌ عقائد 
تدریس 
دانشگاه شيراز ، نيروي هوايي ، لجستيكي نيروي زميني  
مدرس 
 
 
معارف اسلامي ، تاريخ سياسي  
همکاری 
نیروی هوایى، تهران و شیراز  
عضو هیئت علمى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه امام حسین (ع)  
عضو هیئت علمى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه شیراز، تهران  
عضو هیئت علمى 
 
 
اجرائى